Phương tiện truyền thông mới nhất

Did you know that more than 60% of #Nuclear facilities around the world use our products? http://t.co/dRv1kggKvK via @konecranesUK

Konecranes Vietnam

Đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất cầu trục trên thế giới với mạng lưới dịch vụ rộng lớn và đầy đủ các loại thiết bị nâng hạ.