Phương tiện truyền thông mới nhất

@charka_ Thank you for featuring our new CXT UNO crane! Please note that Konecranes is a Finnish company, not Swedish as it's now mentioned.

Konecranes Vietnam

Đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất cầu trục trên thế giới với mạng lưới dịch vụ rộng lớn và đầy đủ các loại thiết bị nâng hạ.