Phương tiện truyền thông mới nhất

Konecranes ATB AirBalancer: using air pressure as the power source makes items practically weightless. http://t.co/jJM5TaNqql

Konecranes Vietnam

Đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất cầu trục trên thế giới với mạng lưới dịch vụ rộng lớn và đầy đủ các loại thiết bị nâng hạ.