You are here

Liên hệ

Produktinformation, Offert, Rådfrågning

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Product info, quote or consultation

Servicesupport

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Service support

Reservdelssupport

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Parts support

Utbildning

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Crane operator, safety and maintenance training

Övriga frågor

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Other inquiries

Xem tất cả các khu vực

Trụ sở chính của Tập đoàn

Konecranes headquarters Hyvinkää 460x306px

Trụ sở chính của Tập đoàn
Konecranes Plc
P.O. Box 661 (Koneenkatu 8)
05801 Hyvinkää, Phần Lan
Điện thoại. +358-20 427 11
Fax +358-20 427 2099

Tiếp thị và Xây dựng thương hiệu
brand@konecranes.com

Chú ý: Không gửi yêu cầu báo giá hoặc yêu cầu phụ tùng thay thế đến các địa chỉ e-mail nêu trên.

Đối với mọiyêu cầu về phụ tùng thay thế, vui lòng liên hệ với chi nhánh dịch vụ địa phương của bạn. Trong trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ với trung tâm phân phối phụ tùng gần nhất.

Để yêu cầu báo giá từ Konecranes, sử dụng mẫu báo giá chuyên dụng của chúng tôi.