You are here

Trụ sở chính của Tập đoàn

Konecranes headquarters Hyvinkää 460x306px

Trụ sở chính của Tập đoàn
Konecranes Plc
P.O. Box 661 (Koneenkatu 8)
05801 Hyvinkää, Phần Lan
Điện thoại. +358-20 427 11
Fax +358-20 427 2099

Tiếp thị và Xây dựng thương hiệu
brand@konecranes.com

Chú ý: Không gửi yêu cầu báo giá hoặc yêu cầu phụ tùng thay thế đến các địa chỉ e-mail nêu trên.

Đối với mọiyêu cầu về phụ tùng thay thế, vui lòng liên hệ với chi nhánh dịch vụ địa phương của bạn. Trong trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ với trung tâm phân phối phụ tùng gần nhất.

Để yêu cầu báo giá từ Konecranes, sử dụng mẫu báo giá chuyên dụng của chúng tôi.