You are here

Vị trí trống toàn cầu

Dưới đây bạn có thể thấy các vị trí tuyển dụng của Konecranes’ trên toàn cầu, xin hãy xem!

Bạn cũng có thể gửi một đơn xin việc. Trong trường hợp này, vui lòng điền vào mẫu đơn đầy đủ - nghĩa là tất cả các trang. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi có một vị trí phù hợp với bạn.

Bạn có thể duyệt các vị trí tuyển dụng mở theo quốc gia bằng cách chọn nước trong trình đơn thả xuống.