You are here

cần trục, cần trục hoạt động trên sàn, nửa giàn cần trục

cần trục, hoạt động trên sàn: một nhân viên vận hành có thể điều khiển chuyển động của cần trục bằng cách sử dụng bộ điều khiển được treo trên cần trục trong một trạm treo

cần trục, xử lý vật liệu nóng chảy: được sử dụng để rót hoặc vận chuyển vật liệu nóng chảy, đây là một loại cần trục treo.

cần trục, giàn cần trục: cầu để mang pa lăng hoặc các xe pa lăgn được đỡ một cách vững chắc trên hai hoặc nhiều chân chạy trên đường ray cố định hoặc đường chạy khác, do đó, nó rất giống một cần trục treo.

cần trục, vận hành bằng tay: cơ chế di chuyển của cần trục này được điều khiển bằng cách kéo một sợi xích hoặc bằng cách di chuyển tải hoặc móc thủ công, hoặc cơ chế của tời được điều khiển theo cách tương tự.

cần trục, ngoài trời: một cần trục (hoặc giàn cần trục hoặc cần trục treo) được sử dụng ở ngoài trời và không được để tại một khu vực được bảo vệ chống lại điều kiện thời tiết. Trong khi cần trục trong nhà có thể được sử dụng định kỳ ngoài trời, nó vẫn không được phân loại như một cần trục ngoài trời.

cần trục, vận hành điện: cần trục vận hành bằng khí nén, điện, đốt trong, hoặc thủy lực.

cần trục, cực: một cần trục (hoặc giàn hoặc treo) có thể di chuyển trên một đường chạy hình tròn.

cần trục, điều khiển từ xa: một cần trục mà nhân viên vận hành sử dụng bộ điều khiển nằm trong một trạm vận hành không gắn với cần trục và có thể xách tay để điều khiển chuyển động của cần trục

cần trục, vận hành từ buồng lái: Một cần trục mà nhân viên vận hành sử dụng bộ điều khiển nằm ở một nền hoặc buồng lái di động hoặc cố định tách biệt với cần cẩu hoặc một phòng điều khiển để điều khiển chuyển động của cần trục

cần cẩu, treo: một cần trục có nhiều hoặc một dầm với cầu di động đỡ bộ tời cố định hoặc di động và di chuyển trên một cấu trúc đường chạy trên không cố định.

cần trục, bán giàn: một giàn cần trục có một đầu cầu được giữ bởi một xà ngang chạy trên một đường chạy hoặc đường ray nhô lên, và đầu kia của cầu được cố định trên một hoặc nhiều chân chạy trên đường chạy hoặc đường ray cố định.