Bảo dưỡng sửa chữa và cải tiến

Bảo dưỡng sửa chữa được tiến hành sau khi phát hiện thấy có bất cứ vấn đề nào và nhằm mục đích khôi phục tình trạng cầu trục để có thể thực hiện được các chức năng nâng hạ. Việc sửa chữa kịp thời các sai sót sẽ làm giảm nguy cơ sự cố khẩn cấp và điều này cũng được quy định trong luật.

Cải tiến là một cách tương đối dễ dàng và tiết kiệm nhằm bổ sung các tính năng và công nghệ hiện tại vào cầu trục hiện có. Những cải tiến thông thường gồm thay thế palăng và những bộ phận chính, điều khiển tốc độ biến thiên, điều khiển từ xa và hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED. So sánh với đổi mới, cải tiến thường đòi hỏi ít thời gian lập kế hoạch trước và ngừng hoạt động hơn.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Sửa chữa cầu trục theo lịch trình

Sửa chữa những lỗi đã biết trước là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Chúng tôi sẽ báo cáo những lỗi của các bộ phận chính được xác định trong suốt thời gian kiểm tra và bảo dưỡng dự phòng và sẽ thảo luận kế hoạch sửa chữa với khách hàng. Chúng tôi sẽ điều phối hoạt động sửa chữa palăng và cần trục liên quan đến lịch trình sản xuất của bạn để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, hãy liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa khẩn cấp.

planned_crane_repairs.png