You are here

Sửa Chữa Palăng và Cầu Trục

Sửa chữa cầu trục theo lịch biểu hoặc khi có trường hợp khẩn cấp

Bảo dưỡng cần trục trên toàn thế giới nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác, Konecranes có hơn 3.500 chuyên gia kỹ thuật. Dù nhu cầu sửa chữa của bạn mang tính khẩn cấp, theo lịch biểu hay nâng cấp, thì Konecranes đều nỗ lực nhằm chuẩn bị sẵn sàng thiết bị cho bạn.

Chúng tôi biết rằng khi thiết bị không chạy thì quá trình sản xuất của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ làm việc theo giới hạn thời gian và lịch biểu hoạt động của bạn nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa của bạn.

Konecranes cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa bao gồm sửa chữa theo lịch biểu, sửa chữa được ủy quyền trước và sửa chữa theo nhu cầu.

SỬA CHỮA CẦU TRỤC THEO LỊCH BIỂU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN TRƯỚC

Sửa chữa có kế hoạch được lên lịch theo báo cáo kiểm tra và bảo dưỡng. Tối ưu nhất là phối hợp và lên lịch sửa chữa theo lịch biểu sản xuất của khách hàng. Các kỹ thuật viên của chúng tôi được trang bị nhằm cung cấp nhiều dịch vụ sửa chữa theo lịch biểu bao gồm sửa chữa, điều chỉnh và thay thế bất kỳ thành phần hoặc phụ tùng thiết bị nào.

Sửa chữa được ủy quyền trước cung cấp giấy phép chung về việc tiến hành bảo dưỡng sửa chữa, lên tới mức nhất định, nhằm sắp xếp sửa chữa hoặc điều chỉnh ở quy mô nhỏ và hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả. Dịch vụ sửa chữa này thường được hoàn thành trong lần đến kiểm tra hoặc bảo dưỡng dự phòng.

Chúng tôi cũng đáp ứng các nhu cầu sửa chữa khẩn cấp hoặc theo yêu cầu.

Tìm Chi nhánh của Konecranes Service gần nhất