Dù là nhãn hiệu nào, kiểu máy nào, chúng tôi đều có các phụ tùng cầu trục mà bạn cần

WE CAN PROVIDE THE CRANE PARTS YOU NEED WHEN YOU NEED THEM

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHỤ TÙNG CẦN TRỤC

Hiệu quả hoạt động của các phụ tùng cần trục được thiết kế đáp ứng môi trường khắt khe hơn là dành cho phụ tùng ban đầu. Chúng có độ bền cần trục được cải thiện trong các ứng dụng quy trình quan trọng.

Chuyên gia: Bánh xe của cầu trục của bạn bền cứng như thế nào?

PARTS DESIGN AND MANUFACTURING CAPABILITIES