You are here

Đào tạo người vận hành cầu trục

Một trong những cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí nhất để cải thiện độ an toàn và năng suất, trong khi giảm chi phí bảo dưỡng, là đào tạo người vận hành cầu trục.

Tai nạn cầu trục gây ra thương tích cho người vận hành, công nhân tại công trường và thậm chí là những người ở gần. Phần lớn tai nạn cầu trục gây ra bởi sai sót của con người có thể dẫn đến các rủi ro an toàn và thời gian ngừng hoạt động ngoài tầm kiểm soát. Có thể giảm thiểu hoặc phòng tránh tai nạn thông qua đào tạo và sử dụng cầu trục đúng cách.

Đào tạo người vận hành cầu trục được thiết kế cho người vận hành và nhân viên giám sát vận hành hàng ngày và hoạt động an toàn của cầu trục. Đào tạo cung cấp kiến thức làm việc cho người tham gia nhằm hỗ trợ giảm sai sót của người vận hành có thể dẫn đến thời gian ngừng hoạt động không cần thiết. Đào tạo người vận hành cầu trục có thể cung cấp thêm kiến thức giúp tránh thương tích nghiêm trọng có thể có cho nhân viên do vận hành cầu trục không đúng cách. Người tham gia sẽ tìm hiểu các yêu cầu tại địa phương về việc vận hành cầu trục.

Đào tạo mở rộng cho người vận hành và khóa học về an toàn cần trục

An toàn là ưu tiên hàng đầu của Konecranes. Chúng tôi cung cấp đào tạo và hướng dẫn chuyên sâu không chỉ cho kỹ thuật viên của mình, mà còn cho cả đội ngũ bảo trì và người vận hành cầu trục của bạn. Người tham gia sẽ tìm hiểu yêu cầu tại địa phương về việc vận hành cầu trục và các chủ đề có thể bao gồm:

• Chức năng của tất cả thành phần và bộ phận lắp ráp chính của cầu trục
• Trình độ và yêu cầu tối thiểu đối với người vận hành cầu trục
• Quy trình kiểm tra cầu trục hàng ngày theo yêu cầu của cơ quan quản lý tại địa phương
• Bốn quy tắc vận hành cầu trục an toàn và thành thạo
• Định tâm chính xác cho tải và thực hiện nâng chính xác
• Kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu lắc tải
• Các tín hiệu bằng tay khuyến cáo
• Quy trình luồn buộc cơ bản để gắn tải vào móc

Đào tạo người vận hành cầu trục lý tưởng cho nhân viên mới, nhân viên thời vụ hoặc để đào tạo người mới. Chúng tôi cung cấp đào tạo tại chỗ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có Viện đào tạo Konecranes tại Hoa Kỳ và trường đào tạo ở Vương quốc Anh. Để tìm các khóa đào tạo hiện có ở khu vực của bạn, hãy liên hệ với chi nhánh dịch vụ tại địa phương.