You are here

Kiểm Tra Hộp Số Palăng và Cần Trục

Kiểm Tra Hộp Số

Cần trục có một số thành phần quan trọng: khớp trục, khối móc, đòn móc, cáp thép, thiết bị dưới móc, hộp số và các thành phần khác. Đôi khi cần có một đánh giá chi tiết hơn về các thành phần này so với đánh giá có thể thực hiện trong khi kiểm tra thường xuyên và bảo dưỡng dự phòng. 

Nhiều quốc gia có các quy định yêu cầu kiểm tra hộp số mở. Hãy kiểm tra các quy định địa phương cùng với các yêu cầu của nhà sản xuất ban đầu để xem tần suất kiểm tra hộp số của bạn hoặc gọi tới chi nhánh Konecranes service địa phương để được trợ giúp.

Trục Trặc Hộp Số

Cần trục chở tải trọng quá lớn hoặc đã được sử dụng trong nhiều năm có thể ngày càng bộc lộ tình trạng mỏi cộng dồn và các đặc điểm bất lợi khác. Trong những trường hợp khắc nghiệt, hộp số có thể bị trục trặc rất nghiêm trọng dẫn đến rơi tải. Để đảm bảo tính tuân thủ và an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện Kiểm Tra Hộp Số để xác định tình trạng của hộp số cầu trục của bạn và các thành phần liên quan.

KONECRANES CUNG CẤP HAI HÌNH THỨC KIỂM TRA HỘP SỐ:

Kiểm Tra Hộp Số

Khi kiểm tra hộp số, một chuyên gia được đào tạo sẽ thực hiện kiểm tra trực quan các thành phần chính và đánh giá lịch sử bảo dưỡng và kiểm tra của bạn để có thông tin chi tiết về việc sử dụng cần trục. Thông thường, người kiểm tra sẽ kiểm tra mức độ dầu và các thành phần bên trong của hộp số cũng như bề mặt của hộp số bằng đèn nội soi. Người kiểm tra có thể thu thập mẫu dầu để phục vụ phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm phát hiện dầu bị cháy, các hạt kim loại cũng như triệu chứng tiềm ẩn khác của các vấn đề vận hành. Bạn có thể thực hiện Kiểm Tra Hộp Số Thường Xuyên vào bất kỳ lúc nào, đặc biệt đối với các cần trục có vấn đề đáng ngờ ở hộp số. Nếu phát hiện thấy khiếm khuyết, chúng tôi khuyên bạn tiến hành Kiểm Tra Hộp số Nâng Cao để phân tích thêm.

Kiểm Tra Hộp Số Nâng Cao

Trong khi Kiểm Tra Hộp Số Nâng Cao, hộp số được tháo rời và các thành phần bên trong được kiểm tra bằng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy như thẩm thấu màu và cao su từ. Chúng tôi khuyên bạn tiến hành Kiểm Tra Hộp Số Nâng Cao đối với thiết bị có tuổi thọ trên 10 năm, các ứng dụng có chu trình làm việc và hiệu suất cao, các hộp số có thiết kế cánh được hàn hoặc có vành mỏng, thiết bị đang được sử dụng vượt quá thiết kế ban đầu, các cần trục thiết yếu cho quá trình sản xuất và thiết bị có lịch sử không xác định. Hoạt động kiểm tra này có thể phát hiện các khiếm khuyết nhỏ hoặc không rõ ràng mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể gây ra các vấn đề trong tương lai nếu không được giải quyết.

Lên lịch Kiểm Tra Hộp Số của bạn ngay hôm nay

Các thành phần bên trong của hộp số thường không được đánh giá trong các hoạt động kiểm tra định kỳ và kiểm tra tuân thủ khác. Liên hệ chi nhánh Konecranes service gần nhất của bạn để lên lịch Kiểm Tra Hộp Số ngay hôm nay.