You are here

Kiểm Tra Khớp nối

Khớp nối cơ giữa động cơ palăng và hộp số của động cơ nâng hạ là một thành phần quan trọng khác để vận hành an toàn thiết bị nâng. Trục trặc ở một khớp nối palăng có thể dẫn đến rơi tải.

Khớp nối được tháo rời và lau sạch dầu mỡ cũ. Khi đó các bề mặt sẽ được kiểm tra bằng mắt. Sau khi kiểm tra các bước trên, cần phải thực hiện kiểm tra không phá hủy (NDT). Đối với các khớp nối không dễ tiếp cận, bạn nên thay thế chúng. Việc căn chỉnh, lắp ráp và bôi trơn thích hợp là biện pháp chủ yếu để kéo dài tuổi thọ của khớp nối.