You are here

Kiểm Tra Móc/Đòn

KIỂM TRA TUỔI THỌ CỦA CÁC THIẾT BỊ QUAN TRỌNG CỦA CẦU TRỤC

Khối bộ phận dưới đáy cần trục bao gồm nhiều thiết bị chính quan trọng phải chịu tải và ứng suất trong mỗi chu kỳ nâng. Trong khi trục trặc móc có thể do quá tải hoặc lạm dụng cơ học đối với móc, nhưng móc thường bị trục trặc nhất do sử dụng quá cường độ trong thời gian dài. Những trục trặc này thường bắt nguồn từ việc gãy do vượt quá cường độ làm việc của đòn móc. Đòn móc, truyền tải tới khối móc, được đỡ trong thân khối bởi một ổ bi xoay và các thành phần cơ học khác không nhìn thấy được nếu không tháo rời.

Khách hàng có thể sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trong trường hợp thiết bị bị trục trặc do sử dụng quá cường độ. Hư hỏng qua sử dụng quá cường độ phụ thuộc vào tải, mức ứng suất và số chu kỳ nâng. Các ứng dụng trong môi trường làm việc công suất cao, những thay đổi trong ứng dụng, quá tải, thiết bị cũ và việc sử dụng những thiết bị nâng dưới móc là nhân tố góp phần vào việc thiết bị vượt quá cường độ sử dụng.

Thử Nghiệm Không Phá Hủy cho Kiểm Tra Móc Cầu Trục

Konecranes sử dụng nhiều kỹ thuật thử nghiệm không phá hủy được chứng minh như thẩm thấu màu, hạt từ và cao su từ, ngoài kiểm tra bằng mắt và các phép đo thường được tiến hành trong quá trình kiểm tra móc. Quan trọng nhất là khối đáy cần trục được tháo rời hoàn toàn. Khi đó, các bộ phận quan trọng của cầu trục được kiểm tra dọc đòn móc, nơi bắt nguồn hầu hết trục trặc do sử dụng quá cường độ.