You are here

Kiểm Tra Thiết bị Dưới Móc

KIỂM TRA THIẾT BỊ DƯỚI MÓC

Quá trình kiểm tra này được thiết kế để kiểm tra các thiết bị có thể tháo rời được gắn vào móc cầu trục trong quá trình hoạt động. Quá trình kiểm tra xác định những thiếu sót và sai lệch so với quy định tại địa phương.

Thiết bị được kiểm tra có thể bao gồm:

• Các phụ tùng như xích hợp kim, cáp móc bằng dây thép, lưới kim loại, cáp sợi tự nhiên hay tổng hợp hoặc tấm lưới tổng hợp
• Thiết bị nâng sản xuất, chẳng hạn như khung dầm, móc cuộn thép, dụng cụ nâng tấm, dụng cụ nâng chân không hoặc nam châm
• Các loại thiết bị nâng của khách hàng như bộ cân bằng hoặc các phụ tùng bảo dưỡng được sản xuất riêng

Quá trình kiểm tra bằng mắt giám sát sự hao mòn, hư hỏng, biến dạng, kéo căng, xuống cấp và các vấn đề khác liên quan đến loại hình sử dụng. Chạy thử cũng sẽ được thực hiện trên các thiết bị có điện như nam châm và khung dầm xoay.