You are here

Nghiên Cứu Độ Tin Cậy của Cầu Trục

Tuổi thọ còn lại của cầu trục là bao lâu?

Nghiên cứu độ tin cậy của cần trục (CRS) là dịch vụ đánh giá kỹ thuật chuyên nghiên cứu tình trạng hiện tại của cầu trục và cung cấp ước tính theo lý thuyết về tuổi thọ thiết kế còn lại. Nghiên cứu xem xét cấu trúc, các bộ phận cơ và hệ thống điện, đồng thời nhấn mạnh các nhu cầu bảo dưỡng và hiện đại hóa có thể có.

Tất cả cầu trục đều có tuổi thọ hữu hạn

Bạn có thể chọn tiến hành Nghiên cứu độ tin cậy của cầu trục khi không chắc liệu cầu trục có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng không hoặc liệu bạn có đang sử dụng cầu trục cho các mục đích ngoài công năng được phân loại ban đầu hay không. Nếu bạn gặp vấn đề về an toàn hoặc không chắc liệu đã đến lúc phải hiện đại hóa hay chưa thì CRS có thể cung cấp thông tin mà bạn cần.

Quy trình CRS

• Một nhóm chuyên gia Konecranes quan sát môi trường sản xuất và vận hành của cầu trục
• Tình trạng chung của cấu trúc và thành phần cầu trục được đánh giá chi tiết tập trung vào độ an toàn, năng suất, độ tin cậy, tính khả dụng và tuổi thọ thiết kế còn lại
• Người vận hành và nhân viên bảo dưỡng được phỏng vấn và tất cả tài liệu thích hợp đều được xem xét
• Nhóm cung cấp báo cáo chi tiết và tư vấn thêm về hoạt động bảo dưỡng, hiện đại hóa và đầu tư trong tương lai