You are here

Nghiên cứu hình học của cần trục CraneQ™

XEM XÉT TOÀN DIỆN HÌNH HỌC CỦA CẦU TRỤC

Cầu trục có bị hao mòn bánh xe, hao mòn đường ray, trục trặc thành phần cấu trúc hoặc hư hỏng chức năng dẫn động quá sớm không? Tất cả vấn đề này thường do hình học cầu trục không chính xác. Người vận hành đã phàn nàn về việc cầu trục có tiếng ồn lạ hoặc định vị không chính xác hay chưa? Nghiên cứu hình học của cầu trục CraneQ giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính của các triệu chứng này để tránh các vấn đề lớn và thời gian ngừng hoạt động tốn kém.

Với CraneQ, chúng tôi kiểm tra độ vuông góc của cầu trục, nghĩa là hai dầm biên phải phải song song với nhau và vuông góc với dầm chính để cầu trục đi chính xác. Ngoài ra, bản thân hình học của dẩm biên cũng được kiểm tra, do đó việc căn chỉnh bánh xe dầm biên cũng vậy. Cuối cùng, dầm cầu trục được đo về góc camber.

CraneQ dựa trên phương pháp đo truyền thống và nâng cao. Phần mềm độc quyền và các kỹ thuật viên nghiên cứu đủ trình độ cung cấp bản phân tích hình học vô cùng chính xác về cầu trục. Ngoài kết quả nghiên cứu, chúng tôi cũng chia sẻ chuyên môn của mình để giúp bạn lập kế hoạch hành động sửa chữa.

CraneQ cung cấp

• Số liệu đo chính xác về căn chỉnh bánh xe và dầm biên
• Kiểm tra toàn bộ góc vuông của cầu trục và các thành phần hoạt động
• Bản phân tích về góc hình công của dầm cầu trục
• Kết quả chính xác chi tiết với bản phân tích sâu hơn bất cứ đâu khác
• Khuyến cáo về việc căn chỉnh bánh xe và đặt vuông góc cầu trục