Kiểm tra và bảo trì dự phòng cầu trục

Những giám sát viên được cấp chứng nhận và các kỹ thuật viên được đào tạo của Konecranes sẽ cung cấp những đánh giá chính xác về tình trạng của thiết bị. Họ đánh giá rủi ro, xác định các cơ hội cải tiến và đưa ra khuyến nghị.

Chương trình bảo trì dự phòng là rất quan trọng trong việc cải thiện mức độ an toàn và năng suất. Bảo trì dự phòng có thể giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao độ tin cậy. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ bảo trì chủ động phù hợp theo nhu cầu của thiết bị, ứng dụng và chu kỳ làm việc của khách hàng.

crane_inspections_and_pm.png

Các phương pháp bảo trì cầu trục

Kiểm tra bảo dưỡng dự phòng xác định các rủi ro và cơ hội cải tiến. Với kinh nghiệm dồi dào và chuyên nghiệp chúng tôi có thể đưa ra hàng loạt các hoạt động bảo trì dự phòng để phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo dưỡng thường xuyên, chẳng hạn như điều chỉnh và bôi trơn được thực hiện để duy trì hoạt động của thiết bị, đồng thời đáp ứng các hướng dẫn bảo trì của nhà sản xuất.

Kiểm tra tuân thủ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Chuyên viên kỹ thuật của Konecranes được đào tạo các quy định an toàn về cầu trục của địa phương. Tại một số quốc gia, các quy định yêu cầu cần có bên thứ ba.

Các nhiệm vụ kiểm tra và bảo trì dự phòng cần thiết này được bao gồm trong các gói dịch vụ bảo trì. Các gói dịch vụ của chúng tôi được kết hợp để tạo nên Chương trình bảo trì.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Các gói dịch vụ bảo trì được thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Tại hầu hết các quốc gia, gói dịch vụ bảo trì theo lịch trình MAINMAN của chúng tôi kết hợp kiểm tra bảo dưỡng dự phòng với bảo trì thường xuyên đã tạo nên nền tảng của Chương trình bảo trì dự phòng CHĂM SÓC. Khi được phép, chúng tôi cũng có thể thực hiện kiểm tra tuân thủ nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp luật tại địa phương.

Tại Hoa Kỳ và Canada, Chương trình đánh giá sản phẩm MAINMAN™ của chúng tôi là hoạt động kiểm tra bảo trì dự phòng được thiết kế nhằm cung cấp cho khách hàng cái nhìn chuyên sâu về tình trạng của thiết bị. Chương trình đánh giá MAINMAN tạo nên nền tảng của Chương trình bảo dưỡng dự phòng CHĂM SÓC và đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra tuân thủ định kỳ. Việc bảo trì thường xuyên luôn được khuyến nghị cùng với chương trình Đánh giá MAINMAN.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Phương Pháp Đánh Giá Rủi Ro và Khuyến Nghị

Bất kỳ gói dịch vụ bảo trì nào đang được áp dụng, Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị của chúng tôi đều dẫn đến quá trình đánh giá và tư vấn.

Một thành phần được kiểm tra để xác định tình trạng của thành phần đó. Chúng tôi đã quy định và phân loại các hư hỏng, sai sót và vi phạm vào một trong ba loại rủi ro: an toàn, sản xuất hoặc chưa xác định. Ngoài ra, có thể xác định rất nhiều cơ hội cải tiến. Chúng tôi sẽ quyết định và thảo luận để đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng.

risk_and_recommendation_method.png

Gói dịch vụ tư vấn

Chỉ có Konecranes mới đưa ra lời khuyên chuyên môn theo từng bước của quy trình. Là một phần của Gói dịch vụ tư vấn, chúng tôi thực hiện các đánh giá sau. 

Đánh giá an toàn
Đánh giá ở mức độ thiết bị này nhằm thông báo cho khách hàng biết về những lỗi hoặc vấn đề liên quan đến an toàn đã được phát hiện trước khi kỹ thuật viên rời khỏi nhà xưởng của khách hàng hoặc trước khi thiết bị hoạt động trở lại.

Đến thăm và đánh giá dịch vụ
Các hoạt động đánh giá cấp công việc hoặc công trường này cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về các kết quả kiểm tra và bảo dưỡng, các rủi ro được xác định và biện pháp khuyến nghị.

Đánh giá kinh doanh
Đánh giá cấp kinh doanh về chương trình bảo trì hiện tại của khách hàng nhằm thể hiện hiệu quả đầu tư và thúc đẩy cải tiến không ngừng.

our_consultative_approach.png

Truy cập đầy đủ thông tin về thiết bị

Cổng thông tin khách hàng của chúng tôi là cách dễ dàng để truy cập thông tin bảo trì liên quan và được cập nhật. Cổng thông tin cho phép khách hàng xem các báo cáo kiểm tra và bảo trì cũng như lịch sử và yêu cầu bảo trì.

Tùy thuộc vào chương trình bảo trì mà khách hàng sẽ có quyền truy cập trực tuyến vào:

• Thông tin đăng nhập cá nhân và khả năng tạo yêu cầu bảo trì
• Các yêu cầu bảo trì cho biết công việc đang mở, đang thực hiện và đã hoàn thành
• Các gói bảo trì với lịch trình ghé thăm theo thiết bị
• Danh sách các thỏa thuận đang thực hiện và trước đây
• Danh sách thiết bị đã đăng ký, được phân loại theo vị trí
• Báo cáo kiểm tra đã chọn và các báo cáo bảo trì khác do Konecranes cung cấp
• Dữ liệu bảo trì từ xa TRUCONNECT®

full_access_to_information.png

Dịch vụ tư vấn bổ sung cho chương trình kiểm tra và bảo dưỡng dự phòng cầu trục

Một số bộ phận của cầu trục không thể tiếp cận dễ dàng để kiểm tra mà không tháo rời có thể chứa đựng rủi ro chưa xác định. Konecranes sử dụng công nghệ nâng cao và kiểm tra không phá hủy (NDT) để phát hiện các sai sót tiềm tàng hoặc ẩn dấu.

Kiểm tra hộp số: Các bộ phận chính bên trong được đánh giá bằng đèn nội soi và phân tích dầu. Trong một số trường hợp, hộp số được tháo rời để thực hiện kiểm tra không phá hủy cho các thành phần bên trong.

Kiểm tra khớp nối: Khớp nối là những bộ phận chính quan trọng để vận hành cần trục an toàn và trong một số trường hợp, cần tháo rời khớp nối để kiểm tra.

Kiểm tra móc/trục: Kiểm tra không phá hủy nhằm phát hiện các lỗi tiềm tàng ở móc và trục.

Kiểm tra cáp từ RopeQ: Các loại cáp, sợi và lõi cáp bên trong không nhìn thấy rõ ràng đều được kiểm tra bằng thiết bị điện từ.

consultation_services.png