You are here

Bảo Dưỡng Theo Lịch Trình MAINMAN

Bảo Dưỡng Theo Lịch Trình MAINMAN

Bảo dưỡng theo lịch trình được hỗ trợ bởi kinh nghiệm và công nghệ

Bảo dưỡng theo lịch trình MAINMAN là nền tảng của Chương trình bảo dưỡng dự phòng CHĂM SÓC. Chính dịch vụ bảo dưỡng sẽ cung cấp cho bạn cơ sở cho việc lên lịch, theo dõi, báo cáo và tư vấn bảo dưỡng. Phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi được hỗ trợ bởi công nghệ MAINMAN có một không hai, Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị độc quyền và chuyên môn bảo dưỡng toàn cầu.

Dịch vụ này là duy nhất trong ngành cầu trục và được thiết kế để cung cấp bức tranh chuyên sâu về tình trạng của thiết bị, cũng như công việc bảo dưỡng thường xuyên, chẳng hạn như điều chỉnh và bôi trơn nhằm mục đích đáp ứng các khuyến nghị về bảo dưỡng của nhà sản xuất. Dịch vụ này bao gồm kiểm tra bảo dưỡng dự phòng, kiểm tra trực quan, bảo dưỡng thường xuyên và kiểm tra tính năng cũng như hoạt động của thiết bị nâng của bạn.

Khi thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng, Konecranes mang đến kinh nghiệm được tích lũy trong cả thập kỷ cùng với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ MAINMAN độc quyền. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc khách hàng phản hồi tốt hơn và thông minh hơn.

Công nghệ MAINMAN thể hiện bước tiếp cận mới và cải tiến
 

Chọn MAINMAN để sử dụng các chức năng kiểm tra và bảo dưỡng bao gồm:

• Báo cáo kiểm tra và bảo trì không qua giấy tờ
• Đánh giá an toàn và đánh giá kinh doanh tích hợp
• YourKonecranes.com: cổng thông tin web cung cấp quyền truy cập dựa trên trình duyệt trong thời gian thực vào lịch sử bảo dưỡng và dữ liệu thiết bị của bạn
• Báo cáo an toàn được cải tiến nêu rõ các vấn đề và rủi ro liên quan đến an toàn

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.