You are here

Kiểm Tra Bảo Dưỡng Dự Phòng

Kiểm Tra Bảo Dưỡng Dự Phòng

Kiểm tra bảo dưỡng

Hoạt động kiểm tra bảo dưỡng dự phòng được bao gồm trong Đánh giá MAINMAN và Bảo dưỡng theo lịch trình MAINMAN được thực hiện bởi các kỹ thuật viên được đào tạo của Konecranes, sử dụng phần mềm và các quy trình bảo dưỡng MAINMAN độc quyền của chúng tôi. Hoạt động này được thiết kế để đáp ứng các khuyến nghị của nhà sản xuất và các quy định tại địa phương về bảo dưỡng.

Khi bạn chọn Konecranes để thực hiện kiểm tra bảo dưỡng dự phòng, bạn sẽ nhận được báo cáo bảo trì trình bày tất cả các thành phần được kiểm tra trên cần trục của bạn. Chúng tôi cũng gửi thông báo an toàn trước khi cầu trục trở lại quá trình bảo trì khi có thể. Các đánh giá về an toàn được tích hợp vào Chương trình bảo dưỡng dự phòng CHĂM SÓC của chúng tôi tại hầu hết các quốc gia.

Phương pháp tiếp cận tư vấn kết hợp với chuyên môn

Bằng cách hiểu về ngành, các quy trình và mục tiêu kinh doanh của bạn, chúng tôi có thể nâng cao hoạt động kinh doanh của bạn. Mục đích của chúng tôi là cung cấp công nghệ và chuyên môn phù hợp đúng nơi đúng lúc.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.