You are here

Kiểm Tra và đánh giá theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho cầu trục

KIỂM TRA VIỆC TUÂN THỦ THEO CÁC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN

Konecranes đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo trì cầu trục hàng đầu trên thế giới nhờ vào việc luôn quan tâm đến khách hàng và tính chuyên môn cho các yêu cầu của khách hàng tại địa phương. Tại các quốc gia không có yêu cầu pháp lý đối với kiểm tra tuân thủ hoặc khi bạn chỉ cần kiểm tra để xác định rõ tình trạng của thiết bị, chúng tôi cung cấp rất nhiều sản phẩm kiểm tra dựa trên đề nghị của nhà sản xuất và kinh nghiệm cũng như chuyên môn trong ngành của chúng tôi.

Kiểm tra tuân thủ được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý được các cơ quan chính quyền thiết lập.

Chúng tôi hiểu các yêu cầu của khách hàng. Kiến thức này làm chúng tôi nổi bật trong lĩnh vực kiểm tra cần trục.

Thực hiện kiểm tra tuân thủ hàng năm không có nghĩa là bạn đã tuân thủ. Các quy định ở hầu hết các quốc gia và thông lệ trong ngành yêu cầu nhiều hơn rất nhiều. Các quy định thường yêu cầu các hoạt động bảo dưỡng dự phòng, sửa chữa để khắc phục sai sót, kiểm tra trọn đời, đại tu toàn bộ, đánh giá kỹ thuật và kiểm tra tải trọng. Konecranes cung cấp cả dịch vụ kiểm tra tính tuân thủ và bảo dưỡng dự phòng và có thể cung cấp một hoặc cả hai tùy theo yêu cầu tại địa phương của bạn.