You are here

Các chuyên gia bảo trì palăng và cần trục của chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận tư vấn

Kết nối với cá nhân khách hàng bảo trì cần trục

Phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi có thể giúp hướng dẫn bạn trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi không chỉ đưa ra một báo cáo không hợp thời. Chúng tôi dành thời gian gặp bạn trực tiếp và chia sẻ các tìm kiếm của chúng tôi, đưa ra khuyến nghị dựa trên chuyên môn hàng đầu trong ngành của mình và thảo luận về cách thức mỗi biện pháp tác động lên các hoạt động của bạn và tình hình kinh doanh tổng thể của bạn.

Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị độc quyền của chúng tôi là cơ sở của các quy trình kiểm tra và bảo dưỡng dự phòng. Bất kể đang thực hiện dịch vụ nào, Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị của Konecranes đều dẫn đến các đánh giá và quy trình tư vấn, điều này mang đến cho bạn lợi thế về sản xuất và an toàn.

Các dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng dự phòng bao gồm một vài nội dung tư vấn chính như sau:

Đánh giá an toàn: Đánh giá ở mức độ thiết bị này được thiết kế để cho bạn biết về các sai sót hoặc vấn đề liên quan đến an toàn đã được phát hiện trước khi kỹ thuật viên rời khỏi công trường của bạn hoặc trước khi thiết bị trở lại hoạt động.

Đến nhà máy và đánh giá dịch vụ: Các hoạt động đánh giá cấp công việc hoặc công trường này cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về các kết quả kiểm tra và bảo dưỡng, các rủi ro được xác định và biện pháp khuyến nghị.

Đánh giá kinh doanh: Đánh giá cấp kinh doanh về chương trình bảo dưỡng hiện tại của bạn nhằm thể hiện lợi tức đầu tư và thúc đẩy cải tiến không ngừng.

Phân tích về cần trục từ các chuyên gia của chúng tôi

Có thể bạn chưa nghe về điều này nhưng cần trục của bạn cũng có những điều để nói về tình trạng của chúng. May mắn là mạng lưới kỹ thuật viên toàn cầu của chúng tôi tại địa phương đều có kỹ năng hiểu được cầu trục. Họ là các chuyên gia trong việc chẩn đoán vấn đề đang tác động xấu đến thiết bị của bạn— ngay cả những điều mà mắt thường không nhìn thấy được. Sử dụng công nghệ đầu ngành và hoạt động kiểm tra không phá hủy, các dịch vụ tư vấn của chúng tôi có thể phát hiện thấy các sai sót tiềm tàng hoặc ẩn dấu với sự gián đoạn nhỏ nhất.