You are here

Chương Trình Bảo Trì cho Cầu Trục

Chương Trình Bảo Trì cho Cầu Trục
NĂM CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRÌ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG

Chương Trình Bảo Dưỡng Dự Phòng CHĂM SÓC

Chương trình bảo dưỡng dự phòng CHĂM SÓC là dịch vụ phổ biến nhất mà chúng tôi cung cấp. Chương trình này đã được thiết kế để cải thiện tính an toàn và năng suất của thiết bị thông qua việc áp dụng có hệ thống các biện pháp kiểm tra bảo dưỡng dự phòng, bảo dưỡng thường xuyên, Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị, và công nghệ giám sát từ xa độc quyền của chúng tôi một cách thích hợp. Khi chương trình được kết hợp với bảo dưỡng sửa chữa, cải tiến và dịch vụ tư vấn, giá trị vòng đời sẽ được tối đa hóa.

Chương trình CHĂM SÓC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi xem xét cẩn thận mục đích sử dụng của cần trục, môi trường hoạt động, phân loại công việc, khuyến nghị của nhà sản xuất và quy định địa phương.

Để giúp đưa ra quyết định nhanh chóng và đáng tin cậy liên quan đến bảo dưỡng, bạn sẽ cùng xem lại các kết quả kiểm tra của chúng tôi cùng với những rủi ro hàng đầu và các biện pháp được đề xuất trên cơ sở thường xuyên. Vui lòng xem Phương pháp tiếp cận tư vấnBảo dưỡng theo lịch trình MAINMAN để biết thêm chi tiết.

VƯỢT XA HƠN BẢO DƯỠNG DỰ PHÒNG, CAM KẾT HOẶC HOÀN CHỈNH CÓ THỂ LÀ CÂU TRẢ LỜI

CAM KẾT

Nếu bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận dịch vụ toàn diện hơn vượt xa khỏi bảo dưỡng dự phòng, có thể bạn nên xem xét Chương trình bảo dưỡng CAM KẾT của chúng tôi. Chương trình này cho phép thuê ngoài hoạt động bảo dưỡng trên phạm vi lớn. Phạm vi của từng thỏa thuận CAM KẾT thường bao gồm các hoạt động bảo dưỡng dự phòng, kiểm tra tuân thủ định kỳ, thay thế các bộ phận bị mòn, sửa chữa được cấp quyền trước và các sản phẩm dịch vụ bổ sung đáp ứng các điều kiện riêng về địa điểm và hoạt động của bạn. Điều kiện tiên quyết để có thỏa thuận CAM KẾT là một nghiên cứu chi tiết về tính khả thi và các hoạt động sửa chữa cần thiết để đưa thiết bị tới điều kiện hoạt động phù hợp.

HOÀN CHỈNH

Chương trình bảo dưỡng và hoạt động HOÀN CHỈNH là thỏa thuận dịch vụ linh hoạt nhất của chúng tôi. Chương trình được thiết kế nhằm phục vụ các khách hàng muốn thuê ngoài hoạt động bảo dưỡng và vận hành thiết bị của mình một cách hoàn chỉnh. Theo chương trình này, Konecranes cộng tác với bạn để thiết lập các mục tiêu quan trọng về vận chuyển vật liệu và hiệu quả hoạt động cho thiết bị và quy trình của bạn. Mỗi chương trình HOÀN CHỈNH thường dựa trên hợp đồng dài hạn và do đó yêu cầu quá trình đánh giá chi tiết với các điều khoản được nhất trí.

NẾU BẠN CHỈ CẦN THÔNG TIN CƠ BẢN, HÃY XEM ĐIỀU KIỆN HOẶC LIÊN HỆ

ĐIỀU KIỆN

Chương trình kiểm tra ĐIỀU KIỆN được thiết kế để giúp bạn tuân thủ các yêu cầu pháp luật địa phương và hỗ trợ hoạt động bảo dưỡng tại chỗ của bạn. Các hoạt động kiểm tra này cung cấp thông tin chính xác về những sai sót và vi phạm được pháp luật quy định và kinh nghiệm của chính chúng tôi. Các chuyên gia được đào tạo và đủ năng lực sẽ thực hiện kiểm tra. Chương trình ĐIỀU KIỆN cho phép bạn tiếp cận với chuyên môn kiểm tra của chúng tôi bằng báo cáo trực tuyến và cho phép bạn dùng thử các dịch vụ khác khi cần.

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ là dịch vụ theo nhu cầu cơ bản nhất của chúng tôi, đặc biệt cho các hoạt động sửa chữa khẩn cấp, phụ tùng thay thế, phản hồi sự cố và các nhu cầu cụ thể khác nữa. Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo để hiểu các yêu cầu riêng biệt của tất cả các loại cầu trục bất kể nhà sản xuất ban đầu là ai và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tuân theo các thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất thiết bị gốc. Trên thực tế, hai phần ba số cầu trục mà chúng tôi phục vụ có nhãn hiệu không phải của công ty chúng tôi. Với LIÊN HỆ, chúng tôi có thể tự khẳng định với bạn rằng sẽ phục vụ một giao dịch tại một thời điểm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thêm thông tin về các chương trình dịch vụ của chúng tôi.