You are here

Công Nghiệp Internet

Tại Konecranes, tầm nhìn của chúng tôi là làm cho máy móc trở nên thông minh và nhận biết được tình trạng của chúng, đồng thời nối mạng cho máy móc để tạo ra khả năng hiển thị trong thời gian thực nhằm tăng cường tính an toàn và năng suất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: công nghiệp internet

Trọng tâm của Công nghiệp Internet được dựa trên một chuỗi các cảm biến hoạt động cùng nhau để thu thập và phân tích dữ liệu cho các mục đích cụ thể. Khi vận hành theo cách này, các cảm biến này có thể tạo ra hiệu quả mà chỉ trong thời gian ngắn trước đó cũng không thể tưởng tượng được.

Trong phần lớn lịch sử loài người, năng suất đã tăng rất ít và các cải thiện trong mức sống cũng diễn ra hết sức chậm chạp. Cuộc cách mạng công nghiệp đã bắt đầu khoảng 200 năm trước đây với việc nền sản xuất cơ khí công nghiệp ra đời. Sức lao động của cả con người và động vật đã được thay thế bằng sức mạnh của máy móc. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai bắt đầu vào năm 1870 khi băng chuyền đầu tiên được bật tại nhà máy sản xuất thịt tại Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ, giới thiệu nền công nghiệp sản xuất hàng loạt chia sẻ công việc với sự giúp đỡ của điện. Các quá trình sản xuất tự động bắt đầu vào khoảng giữa những năm 1970 và giờ đây, thế giới đang bước vào một kỉ nguyên mới với sự phát triển của Công nghiệp Internet. Một số người coi đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hoặc Công nghiệp 4.0.

Công nghiệp Internet nói đến việc tích hợp máy móc với cảm biến và phần mềm được nối mạng. Điều này không chỉ liên quan đến quá trình biến đổi toàn diện của nền công nghiệp toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày, kể cả cách nhiều người trong số chúng ta làm việc của mình. Nền công nghiệp Internet sẽ mang lại tốc độ và hiệu quả lớn hơn cho nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như hàng không, giao thông đường sắt, điện, dầu khí và y tế. Thậm chí nền công nghiệp này còn nắm giữ triển vọng tăng trưởng kinh tế lớn hơn, công việc nhiều hơn và có chất lượng cao hơn cũng như mức sống được cải thiện bất kể vị trí địa lý.

Ba khía cạnh của Công nghiệp Internet

Công nghiệp Internet kết hợp sự tiến bộ của hai cuộc cách mạng trước: máy móc, điều kiện vật chất, xe cộ và mạng là kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp cùng với các đổi mới trong hệ thống tính toán, thông tin và truyền thông được giới thiệu từ cuộc cách mạng Internet rất gần đây.

Ba yếu tố tạo nên trọng tâm của Công nghiệp Internet
Máy móc thông minh: dưới hình thức những cách mới kết hợp máy móc, cơ sở vật chất, xe cộ và mạng qua cảm biến, điều khiển và các ứng dụng phần mềm nâng cao.
Phân tích nâng cao: sử dụng những yếu tố như sức mạnh của phân tích, thuật toán dự đoán, tự động hóa, chuyên môn miền chuyên sâu trong khoa học vật liệu và kỹ thuật điện để tìm hiểu cách thức vận hành của máy móc và các hệ thống lớn hơn.
Con người tại nơi làm việc: kết nối mọi người dù họ đang ở tại—các cơ sở, văn phòng, bệnh viện trong ngành hay đang di chuyển tại bất kỳ thời điểm nào nhằm thúc đẩy việc thiết kế, vận hành và bảo dưỡng thông minh hơn, đồng thời mang lại dịch vụ chất lượng cao hơn cũng như mức độ an toàn lớn hơn.

Việc liên kết các thiết bị, điều kiện vật chất, xe cộ và mạng với mọi người tại nơi làm việc và đang di chuyển sẽ mở ra các cơ hội mới trong việc tối ưu hóa quá trình và triển vọng tăng năng suất và hiệu quả làm việc. Ngoài ra, điều này sẽ thay đổi sự cân bằng mang tính cạnh tranh và buộc những thành phần khác trong ngành thay đổi nhanh chóng nếu muốn tồn tại. Tốc độ của quá trình này sẽ thay đổi theo ngành nhưng khi được áp dụng nhiều hơn, chúng ta sẽ cảm nhận rõ tác động của quá trình lên toàn bộ nền kinh tế.

Công nghiệp Industrial ngày nay - diễn đàn trực tuyến về việc công nghiệp internet sẽ thay đổi thế giới vận chuyển vật liệu như thế nào.