You are here

Điều gì làm konecranes trở nên nổi bật?

Chăm Sóc Vòng Đời

Phương pháp tiếp cận bảo dưỡng cần trục của chúng tôi có trọng tâm là Chăm sóc vòng đời, một phương pháp tiếp cận bảo dưỡng có hệ thống và toàn diện được hỗ trợ bởi các công cụ và quy trình đẳng cấp thế giới. Chăm sóc vòng đời mang lại Giá trị vòng đời cao nhất, tối đa hóa năng suất của thời gian hoạt động và giảm thiểu chi phí cho thời gian ngừng hoạt động.

Bảo trì trong thời gian thực

Chúng tôi áp dụng Công nghiệp Internet để đi đầu tiến trình bảo trì thông qua các công nghệ giám sát từ xa, chẩn đoán, phân tích và bảo dưỡng dự phòng dựa trên việc sử dụng. Cung cấp thông tin chia sẻ và minh bạch, khả năng hiển thị trong thời gian thực và trải nghiệm khách hàng độc đáo.

Văn hóa và truyền thống an toàn

Tại Konecranes, dù công việc quan trọng hay khẩn cấp đến đâu, chúng tôi vẫn dành thời gian thực hiện công việc của mình một cách chính xác và an toàn.

Khách hàng là trung tâm

Phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi giúp chúng tôi hiểu biết sâu sắc về các quy trình và hoạt động của khách hàng.

Dịch vụ toàn diện

Konecranes cung cấp một phạm vi hoàn chỉnh các chương trình dịch vụ và sản phẩm được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Gần gũi với khách hàng

Trên toàn thế giới, chúng tôi là mạng lưới bảo trì lớn nhất và chuyên sâu nhất trong ngành. Chúng tôi nỗ lực để trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ bảo dưỡng cần trục tại địa phương trên tất cả các thị trường.

Con người

Là nhà cung cấp đầu ngành, chúng tôi thu hút những nhân lực tốt nhất. Cam kết vào sự lớn mạnh và phát triển là lý do họ ở lại với chúng tôi.

Kiến thức

Chúng tôi có các chương trình chứng nhận và đào tạo kỹ thuật toàn diện nhất được thiết kế để cải thiện tính an toàn và năng suất. Dịch vụ của chúng tôi được hỗ trợ bởi mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật đẳng cấp thế giới.

Kinh nghiệm

Chúng tôi là Nhà sản xuất thiết bị gốc đầu ngành với hơn 100 năm kinh nghiệm và 430.000 thiết bị trong thỏa thuận bảo dưỡng. Kinh nghiệm của Konecranes nổi tiếng ở một loạt các nhãn hiệu được yêu cầu và cơ sở lắp đặt. Chúng tôi có quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các nhãn hiệu mà chúng tôi có.

Công nghệ

Là công ty đầu ngành trong Nghiên cứu & Phát triển và đi tiên phong trong Công nghệ thông minh, chúng tôi đã khẳng định dấu ấn trong việc cung cấp và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ đổi mới.