You are here

Kết nối dữ liệu, máy móc và con người để thực hiện CHĂM SÓC VÒNG ĐỜI TRONG THỜI GIAN THỰC

Chăm sóc vòng đời là phương pháp tiếp cận bảo dưỡng có hệ thống và toàn diện được hỗ trợ bởi các công cụ và quy trình đẳng cấp thế giới. Để thực hiện Chăm Sóc Vòng Đời trong Thời Gian Thực, chúng tôi sử dụng Internet công nghiệp, kết nối dữ liệu, máy móc và con người. Chúng tôi tập hợp dữ liệu sử dụng và bảo trì, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, áp dụng khả năng thấu hiểu để cho phép khách hàng tối ưu các hoạt động bảo trì của họ.

KẾT NỐI

Trong lĩnh vực này, các khảo sát viên di động và các kỹ thuật viên nhập dữ liệu khảo sát và bảo trì theo Rủi Ro và Phương Pháp Đề Nghị, sử dụng phần mềm độc quyền MAINMAN của chúng tôi. Họ có thể truy cập quá trình bảo trì, sử dụng thiết bị và thông tin hoạt động cũng như tìm kiếm các phụ tùng thay thế và tập sách hướng dẫn. 

Giám Sát Từ Xa TRUCONNECT® sử dụng bộ cảm biến để thu thập dữ liệu sử dụng—thời gian chạy, khởi động động cơ, chu kỳ làm việc và điều kiện phanh. Cảnh báo là các thông báo, bằng tin nhắn hoặc email, về các sự kiện như quá tải palăng, điểm dừng khẩn cấp và quá nhiệt.

Hỗ Trợ Từ Xa TRUCONNECT cho phép tiếp cận 24/7 mạng lưới các chuyên gia và chuyên viên về cầu trục trên toàn cầu, đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề và xử lý sự cố để giúp giảm thiểu thời gian hỏng hóc ngoài dự kiến.

HIỂU BIẾT SÁNG SUỐT

Khách hàng được phép truy cập vào cổng thông tin khách hàng yourKONECRANES.com, của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng, dữ liệu bảo trì và chi tiết tài sản được liên kết, đem lại khái niệm rõ ràng về sự kiện và các hoạt động qua bất kỳ khoảng thời gian chọn lọc nào. Có thể xem dữ liệu tổng hợp, phân tích và chia sẻ nhanh chóng, cho một tài sản hoặc toàn bộ đội phương tiện. Từ việc quan sát các bất thường, mô hình và xu hướng, có thể rút ra được kiến thức hiểu biết sâu sắc, giúp người sử dụng có quyết định dựa trên sự kiện.

Các bất thường có thể xuất hiện như là lỗi, như quá tải. Những sự kiện này được xem là bất thường và sẽ được giải quyết nhanh chóng khi xảy ra. Việc biết được khi nào xảy ra quá tải là bước đầu tiên để xác định nguyên nhân.

Mô hình giúp phát hiện các mối quan hệ giữa các thay đổi. Ví dụ như cảnh báo quá tải hoặc dừng khẩn cấp hoặc số lần khởi động quá mức có thể cho thấy cần phải đào tạo lại người điều khiển nhằm giảm thời gian ngừng hoạt động do lỗi con người và rủi ro xảy ra sự cố về an toàn. Việc tái diễn quá nhiệt động cơ có thể cho thấy cần thay đổi thiết bị hoặc quy trình.

Nghiên cứu xu hướng có thể giúp ưu tiên hành động khắc phục và đầu tư. Phân tích hành vi dữ liệu theo thời gian hỗ trợ việc phát triển bảo trì dự báo.

TỐI ƯU

Phương pháp tiếp cận tư vấn của chúng tôi có thể giúp hướng dẫn bạn trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi dành thời gian chia sẻ những phát hiện của mình, nêu lên các đề xuất và thảo luận việc từng hành động có thể tối ưu các khía cạnh khác nhau trong hoạt động và bảo trì của bạn như thế nào.

  • tuân thủ quy định
  • lưu giữ hồ sơ ghi chép
  • kế hoạch bảo trì và ưu tiên
  • cung cấp phụ tùng thay thế
  • sử dụng thiết bị
  • đào tạo người điều khiển
  • lập kế hoạch chi phí vốn và chứng minh