You are here

Phương Pháp Đánh Giá Rủi Ro và Khuyến Nghị

Phương pháp tiếp cận được sử dụng trong Chương trình bảo trì cần trục của chúng tôi

Sử dụng mạng lưới toàn cầu các kỹ thuật viên bản địa có kỹ năng cùng với Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị độc quyền, chúng tôi tiến hành bước tiếp cận tư vấn độc nhất đối với việc bảo dưỡng cần trục.

Trong Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị, từng thành phần sẽ được kiểm tra để xác định tình trạng. Chúng tôi đã quy định và phân các hư hỏng, sai sót và vi phạm vào một trong ba loại rủi ro: an toàn, sản xuất hoặc chưa xác định. Ngoài ra, có thể xác định rất nhiều cơ hội cải tiến. Chúng tôi sẽ quyết định và thảo luận các hành động khuyến nghị với bạn.

Loại rủi ro nghiêm trọng nhất, rủi ro về an toàn, xác định nguy cơ thương tích hoặc nguy hiểm. Nếu một rủi ro về an toàn được xác định, thiết bị này không an toàn để sử dụng trước khi được sửa chữa hoặc trở lại tình trạng chấp nhận được. Rủi ro sản xuất chỉ ra rủi ro liên quan đến việc ngắt quãng hoặc tổn thất trong sản xuất do hư hỏng tiềm ẩn của một thành phần. Rủi ro chưa xác định cho biết rằng không thể xác minh tình trạng thông qua kiểm tra bằng mắt theo phạm vi mà dịch vụ quy định vì lý do cấu hình và cản trở về tài sản. Trong trường hợp rủi ro chưa xác định, chúng tôi thường khuyến nghị kiểm tra thành phần kỹ hơn bằng cách sử dụng sản phẩm Dịch vụ tư vấn.

Bất kể đang thực hiện dịch vụ nào, Phương pháp đánh giá rủi ro và khuyến nghị của Konecranes đều dẫn đến hoạt động kiểm tra và phương pháp tiếp cận tư vấn và cung cấp cho bạn các biện pháp thực hiện sản xuất và an toàn theo quy định.