Tại sao cần đổi mới cầu trục của bạn?

• Những thiết bị chính quan trọng sắp hết tuổi thọ sử dụng
• Nhu cầu sản xuất của bạn đang tăng lên
• Ứng dụng của bạn đã thay đổi
• Các yêu cầu về pháp luật đã thay đổi
• Chi phí và thời gian bảo dưỡng cầu trục cũ của bạn ngày càng tăng
• Bạn đang cân nhắc việc thay thế cầu trục

why_modernize.jpg

Cầu trục của bạn có phù hợp cho tương lai hay không?

Nếu bạn đang cân nhắc xem hoạt động đổi mới có phải là một lựa chọn hợp lý hay không, bạn cần công cụ để giúp ra quyết định về việc sử dụng cần trục của bạn trong tương lai. Nghiên cứu độ tin cậy của cầu trục là đánh giá kỹ thuật nhằm mục đích đánh giá tình trạng hiện tại của cầu trục và cung cấp ước tính theo lý thuyết về tuổi thọ thiết kế còn lại cũng như khuyến nghị cho các bước tiếp theo. 

modernizations.jpg

Biến đổi cầu trục hiện có bằng cách nâng cấp

Các hoạt động nâng cấp có thể tạo ra sự biến đổi toàn diện cho cầu trục hiện có của khách hàng như là một giải pháp khác ngoài việc thay thế cầu trục. Nâng cấp cầu trục có thể mang lại cho khách hàng cơ hội bổ sung các công nghệ hiện tại. Các hoạt động nâng cấp thường gặp là thay thế palăng, xe concabin và điều khiển vận hành để tăng tải trọng, tốc độ, hiệu suất và khả năng điều khiển tải trọng.

transform_your_existing_crane.png

Làm cho những cần trục cũ kỹ chỉ còn là quá khứ

“Konecranes đã cung cấp cho chúng tôi cách vận hành cần trục an toàn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã có được năng suất, sự an toàn và không gặp phải vấn đề về kiểm tra hay thanh tra nào nhờ vào việc thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng không phải sửa chữa bất cứ thứ gì. Trong dài hạn, hoạt động đổi mới này sẽ tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều tiền. Và khi bàn đến vấn đề an toàn, chúng tôi có thể đánh giá vấn đề này. An toàn là vô giá.”

Jerome Mead
Quản lý điều hành và chất lượng, AM Castle Metals

amcastlemetals_820.jpg