You are here

Giám sát từ xa TRUCONNECT® cho cầu trục

Kết nối với dữ liệu cầu trục

Giám sát từ xa TRUCONNECT sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu như thời gian vận hành, các lần khởi động động cơ, chu kỳ hoạt động và các điểm dừng khẩn cấp, đem lại độ tin cậy cho việc sử dụng cầu trục. Hệ thống này cũng theo dõi hoạt động của phanh và bộ biến tần. Dữ liệu được truyền đến Trung Tâm Dữ Liệu Từ Xa, ở đó dữ liệu được thu thập và chuẩn bị sẵn trong cổng thông tin dịch vụ trực tuyến yourKONECRANES.com.

Dữ liệu TRUCONNECT có trên yourKONECRANES.com bao gồm:

  • Các vấn đề liên quan đến sự an toàn như quá nhiệt, quá tải và các điểm dừng khẩn cấp
  • Thống kê hoạt động như chu kỳ làm việc và thời gian chạy
  • Ước tính Thời Gian Làm Việc Thiết Kế (DWP) còn lại của các thành phần được chọn như palăng và phanh palăng

Cảnh báo an toàn được thực hiện tự động bằng email hoặc tin nhắn để thông báo cho nhân viên liên lạc được chỉ định về các rủi ro an toàn chọn lọc. 

Khả dụng cho toàn bộ đội cầu trục

Giám sát từ xa TRUCONNECT hiện đã áp dụng cho cầu trục CXT® của Konecranes đối với các ứng dụng công nghiệp và cho cầu trục SMARTON® và các cầu trục khác được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng. Kết nối từ xa được đưa vào thiết bị Konecranes mới nhưng cũng có thể lắp đặt như một bộ cải tiến cho cầu trục công nghiệp hiện có.