You are here

Hệ thống cẩu bánh lốp (ARTG) tự động

Automated RTG (ARTG) crane

Hệ thống cẩu bánh lốp tự động (ARTG) của Konecranes sẵn sàng cho cảng container mới và cũ sử dụng RTG. Hệ thống này được xây dựng dựa trên RTG 16 bánh hàng đầu thị trường và khả năng đặc biệt để phù hợp với các bề mặt gồ ghề của bãi chứa. Hệ thống bao gồm gói cơ sở hạ tầng dẫn hướng xe tải hoàn chỉnh, Trạm điều hành từ xa với GUI được phát triển đặc biệt và hệ thống CNTT giao tiếp với Hệ thống điều hành kho cảng (TOS).

RTG 16 bánh của Konecranes rất phù hợp với tự động hóa. Kết hợp tổng thể của cấu trúc thép thông minh và hệ thống Kiểm soát tải linh hoạt phù hợp với nhiều thay đổi bề mặt ở bãi chứa container sử dạng RTG, cùng với các thay đổi khi thiết bị có kích thước này chạy trên bánh lốp. Bạn có thể bắt đầu với cơ sở hạ tầng bãi chứa hiện tại của mình khi bạn chuyển sang vận hành RTG hoàn toàn tự động - từng bước một, từng khu vực.

Về mặt quy trình, chúng tôi cung cấp mô hình xử lý lưu lượng xe tải bao gồm cơ sở hạ tầng an toàn đặc biệt và cổng xếp thông minh. Mô hình này sẽ là nền tảng để thiết kế mô hình vận hành dành riêng cho bạn.