You are here

Hỗ trợ từ xa TRUCONNECT®

Mạng lưới các chuyên gia hỗ trợ về cầu trục trên toàn cầu

Hỗ Trợ Từ Xa TRUCONNECT cho phép tiếp cận 24/7 mạng lưới các chuyên gia và chuyên viên về cầu trục trên toàn cầu, đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề và xử lý sự cố để giúp giảm thiểu thời gian hỏng hóc ngoài dự kiến. Trong những trường hợp được kiểm soát, giao tiếp hai chiều giữa máy và người điều khiển có thể được thiết lập để đẩy nhanh hành động điều chỉnh. Hỗ trợ từ xa phù hợp hoàn hảo cho các địa điểm cực xa.

Các chuyên gia Konecranes luôn sẵn sàng trả lời điện thoại hoặc hồi âm email về các vấn đề và bắt đầu xử lý sự cố khi bạn liên lạc. Nhân viên Hỗ Trợ Từ Xa có thể chẩn đoán vấn đề và xác định hành động điều chỉnh thích hợp, bao gồm nhu cầu cần bảo trì tại chỗ hoặc phụ tùng thay thế.

Hỗ trợ từ xa TRUCONNECT hiện áp dung cho cẩu bánh lốp và nhiều loại cầu trục thiết kế công nghiệp ở một số khu vực nhất định.