You are here

Liên Hệ Phương Tiện Truyền Thông

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin về công ty của chúng tôi hoặc các sản phẩm của chúng tôi.

Konecranes Plc
P.O. Box 661
Koneenkatu 8
05801 Hyvinkää
Finland
Fax. +358 (0)20 427 2103

Ông Mikael Wegmüller
Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông
Điện thoại trực tiếp. +358 (0)20 427 2008
E-mail: [email protected]

Bà Ann-Cathrine Sandås
Giám Đốc Truyền Thông Đối Ngoại
Điện thoại trực tiếp. +358 (0)20 427 2047
E-mail: [email protected]

Số điện thoại của bộ phận Truyền thông HQ: +358 (0)40 484 6855 (trong giờ hành chính, CET +2)