You are here

Liên hệ

Produktinformation, Offert, Rådfrågning

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Product info, quote or consultation

Servicesupport

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Service support

Reservdelssupport

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Parts support

Utbildning

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Crane operator, safety and maintenance training

Övriga frågor

 1. Thông tin liên hệ
 2. Khách hàng tham chiếu
 3. Gởi
Thông tin liên hệ
Quan tâm đến các cơ hội việc làm tại Konecranes? Hãy truy cập phần Nghề nghiệp của chúng tôi.
Other inquiries

Xem tất cả các khu vực

Văn phòng địa phương

MHE-Demag Vietnam Co Ltd

32 Street 33, Quarter 5, An Phu Ward, District 2,

Ho Chi Minh City 

Vietnam
VN 

Tel. +84-8-62961948
Fax. +84-8-62961949