You are here

BOXHUNTER RTG

Vì một thế giới không ngủ

Chúng tôi đã hạ cabin xuống.

BOXHUNTER® phù hợp với bạn, người vận hành ngồi ở tư thế thuận tiện đầu ngước lên trong cabin dọc theo làn xe tải. Đây là cải tiến đầu tiên trong thế giới RTG. Người vận hành vào cabin trong vài giây và nhìn thấy tất cả hoạt động của container trong làn xe tải. Người vận hành có tầm nhìn tuyệt vời ở mọi nơi họ cần, nhờ vào công nghệ lazer và video nâng cao, được Konecranes phát triển cho cẩu chạy trên ray tự động (ARMG) tốt nhất của chúng tôi. Việc học cách điều khiển BOXHUNTER rất dễ dàng và nhanh chóng. Xem sản phẩm này hoạt động.

Xem trang web để biết toàn bộ câu chuyện.