You are here

Các tùy chọn điện năng cho RTG

 

Nếu bạn đang nghĩ về việc chuyển nguồn cung cấp điện cho RTG của Konecranes sang nguồn điện khác, hãy gọi chúng tôi. Không ai có thể biết rõ RTG của bạn hơn chúng tôi. Khi nâng cấp nguồn điện, chúng tôi cũng xem xét toàn cục bức tranh, đảm bảo hệ thống điện được tích hợp hoàn toàn với phần mềm, và các hệ thống cơ và điện. Vì vậy, bạn sẽ không có bất kỳ ngạc nhiên nào trên quá trình chuyển đổi.

Nguồn cung cấp điện mà bạn chọn, diesel-điện hay hoàn toàn điện, là quyết định kinh doanh của bạn. Với Konecranes bạn được bảo đảm theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi cung cấp nhiều chọn lựa nguồn điện hoàn chỉnh cho RTG: công nghệ Tiết kiệm nhiên liệu diesel được cải tiến hơn nữa bởi Bộ nguồn lai mới của chúng tôi và hai lựa chọn hoàn toàn điện, nguồn cấp điện dạng tang quấn hay dạng thanh.

Bộ nguồn lai
Cơ cấu tiết kiệm nhiên liệu diesel
Tang quấn cấp điện
Thanh góp điện