You are here

Xếp dỡ container tự động

 

Đã được kiểm chứng và thực hành

Phương thức xếp dỡ container tự động của Konecranes được dựa trên kinh nghiệm trong lĩnh vực và kiến thức sâu rộng về thiết kế và vận hành cẩu nâng container. Cách tiếp cận của chúng tôi là cả thực tế và hướng đến tương lai. Chúng tôi không ngừng phát triển các công nghệ tự động hóa mới dưới ánh sáng của những gì chúng tôi biết từ các cơ sở của khách hàng.

Dự án nâng cấp và dự án mới

Phương pháp tự động hóa của chúng tôi bao gồm các cảng mới, cảng nâng cấp và tính năng tự động hóa. Chúng tôi là công ty duy nhất cung cấp hệ thống RMG và RTG tự động trong phạm vi thương mại rộng lớn. Hệ thống RTG tự động của chúng tôi được phát triển từ hệ thống RMG tự động đã được kiểm chứng, hoạt động tại một số cảng container tự động hàng đầu trên thế giới.

Con đường phát triển đến hoàn toàn tự động

Với Konecranes, bạn có thể chuyển cảng container hoạt động với RTG thành hoàn toàn tự động, từng bước, học hỏi trong quá trình thực hiện. Bạn có thể bắt đầu bằng cách trang bị thêm cho thiết bị với các tính năng hỗ trợ người lái, bao gồm điều chỉnh điện khi thích hợp.