You are here

Thiết bị xếp dỡ hàng rời

Máy dỡ Kẹp AGD

Konecranes đã cung cấp thành công hơn 20 Máy dỡ Kẹp hạng nặng và công suất cao trong mười năm qua. Máy dỡ Kẹp AGD mới là một ví dụ điển hình cho việc phát triển liên tục của Konecranes trong tất cả các lĩnh vực công nghệ cầu trục.

Máy dỡ Kẹp AGD với thiết kế luồn dây cực kỳ đơn giản và máy truyền động được tiêu chuẩn hóa cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng khi bảo trì và độ tin cậy tuyệt vời khi hoạt động.