PREVIOUS
NEXT

Tổng quan

Trang Tổng quan cung cấp cho bạn chế độ xem kết quả và hoạt động bảo dưỡng ở cấp độ cao cũng như số liệu thống kê theo dõi từ xa cho các thiết bị được kích hoạt TRUCONNECT.*
Open Items (Hạng mục mở) hiển thị số lượng rủi ro an toàn mở, rủi ro hoạt động và trạng thái TRUCONNECT cần được quan tâm tức thời. Khi đã xác định và ghi lại được một rủi ro cho phần nào của thiết bị và chưa hoàn thành hành động sửa chữa thì lỗi được coi là mở.
*Công tác bảo dưỡng *cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về kết quả và hoạt động của thiết bị được bảo dưỡng trong khung thời gian đã chọn. Bạn cũng có thể dễ dàng truy cập thông tin Đánh giá bảo dưỡng từ phần này.
TRUCONNECT Statistics (Số liệu thống kê TRUCONNECT) cho thấy cảnh báo và thay đổi điều kiện đối với thiết bị với Bảo dưỡng từ xa TRUCONNECT. Cảnh báo bao gồm quá tải, dừng khẩn cấp, lỗi phanh và động cơ quá nhiệt.

Hoạt động

Trang Hoạt động liệt kê tất cả các kết quả và hoạt động trong khung thời gian đã chọn. Bạn cũng có thể xem danh sách tất cả các yêu cầu bảo dưỡng đã hoàn thành và thậm chí bắt đầu sửa chữa hoặc bảo dưỡng qua điện thoại.*
Chế độ xem này cho thấy completed service requests (yêu cầu bảo dưỡng hoàn thành) trong khung thời gian đã chọn. Bạn có thể sắp xếp theo thiết bị bảo dưỡng và mức độ tới hạn của thiết bị và thông tin Đánh giá bảo dưỡng có thể được truy cập bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể yêu cầu sửa chữa theo kế hoạch hoặc sửa chữa qua điện thoại một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng nút New Service Request (Yêu cầu bảo dưỡng mới). 

Lịch

Trang Lịch cho bạn thấy các hoạt động bảo dưỡng trong chế độ xem lịch. Bạn có thể nhanh chóng xem trạng thái bảo dưỡng và co thể cho phép bạn lọc để xem các hoạt động quan trọng của thiết bị, các bộ phận được bảo trì và loại công việc. Nhấp vào một tháng sẽ cho bạn thấy danh sách chi tiết các hoạt động bảo dưỡng. *
Logic mã màu hiển thị trạng thái bảo dưỡng. Bạn có thể lọc để xem các hoạt động quan trọng của thiết bị, các bộ phận được bảo dưỡng và loại nhiệm vụ.

Chế độ xem nhanh

Chế độ xem nhanh trong phần Thiết bị cung cấp cho bạn sơ lược về tất cả thiết bị của bạn và nêu bật các hạng mục mở, kết quả và hoạt động và thông tin TRUCONNECT bao gồm cảnh báo và điều kiện. *
Bạn có thể *phân loại* chế độ xem này theo mức độ ưu tiên, mức độ quan trọng của thiết bị, ngày hoặc theo thứ tự chữ cái. Sắp xếp theo mức độ ưu tiên sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng về vấn đề an toàn và sản xuất.

List view

This view includes all the information in the fleet view – but in an easy-to-read list that can be easily downloaded.
Danh sách có thể được tải xuống  dưới dạng pdf để dễ dàng chia sẻ với các đồng nghiệp.
Bạn có thể add columns (thêm cột) vào chế độ xem này để bao gồm các hạng mục mở, kết quả và hành động, TRUCONNECT và chi tiêu. Danh sách có thể được tải xuống  dưới dạng pdf để dễ dàng chia sẻ với các đồng nghiệp.

Tài liệu

Báo cáo được tạo bởi hệ thống, báo giá hoặc tài liệu do người dùng tải lên được lưu trữ ở đây để dễ dàng truy cập.*
Bạn có thể dễ dàng tải xuống bất kỳ báo cáo kiểm tra hoặc bảo trì nào được liệt kê ở đây. Bạn cũng có thể thêm tài liệu của mình vào đây.

Đánh giá bảo dưỡng

Sau đợt bảo trì, chúng tôi thực hiện Đánh giá để xem hết các đề xuất và báo giá, trả lời các câu hỏi và lập kế hoạch các bước tiếp theo. Thông tin này trên trang Yêu cầu bảo dưỡng sẽ được thảo luận trong suốt thời gian Đánh giá bảo dưỡng để giúp giải thích kết quả, xem lại các báo giá cũng như đề xuất và lập kế hoạch các bước tiếp theo. Và có thể dễ dàng xem lại thông tin vào bất kỳ lúc nào. *
Summary (Tóm tắt) cho thấy kết quả (rủi ro an toàn, rủi ro sản xuất, điều kiện không xác định và cơ hội cải tiến) và các hành động (sửa chữa) cho yêu cầu bảo dưỡng.
Mỗi asset (thiết bị) được yêu cầu bảo dưỡng được liệt kê và tất cả các kết quả và hoạt động liên quan đến thiết bị đó được liệt kê chi tiết.

Chỉ số KPI đánh giá công việc

Là một phần trong cách tiếp cận tư vấn của chúng tôi, chúng tôi tiến hành Đánh giá công việc với khách hàng để chứng minh lợi nhuận đầu tư và định hướng cải tiến liên tục. Bạn có thể truy cập vào thông tin này bất kỳ lúc nào trong phần Đánh giá công việc trên KONECRANES.com của bạn. Phần KPI bảo dưỡng là phần tổng quan cấp cao về công việc mà Konecranes đã thực hiện trong thời gian đã chọn bao gồm các xu hướng, kết quả và hành động. *
Trends (Xu hướng) so sánh số lượng lỗi tìm thấy với số lượng gói công việc hoặc thiết bị được bảo dưỡng trong khung thời gian đã chọn.
Findings and Actions (Kết quả và hành động) cho bạn cái nhìn rõ ràng về thiết bị nào cần được chú ý nhất.

TRUCONNECT đánh giá công việc

Phần đánh giá TRUCONNECT cho phép bạn xem các xu hướng về cảnh báo so với số giờ hoạt động cho thiết bị được kết nối của bạn. Phần này cũng cho phép bạn xem số lượng cảnh báo trên các thiết bị quan trọng.
Biểu đồ Alerts and Usage (Cảnh báo và sử dụng) so sánh số lần cảnh báo và giờ hoạt động của thiết bị đã kết nối trong khung thời gian đã chọn.
Phần* Alerts *(Cảnh báo) cho bạn cái nhìn rõ ràng về thiết bị nào có số lượng cảnh báo an toàn hoặc sản xuất cao nhất.

Chi tiêu cho đánh giá doanh nghiệp

Thông tin chi tiêu của bạn được tổng hợp trong chế độ xem này. Bạn có thể xem tổng số tiền phải chi cho khoảng thời thời nhất định đã chọn và phân tích chi phí theo gói dịch vụ bảo trì. Bạn cũng có thể xem chi phí không có trong hợp đồng dịch vụ. *
Trends by Service Type (Xu hướng theo loại bảo dưỡng) có thể được lọc để hiển thị gói dịch vụ bảo dưỡng cụ thể như dịch vụ xử lý sự cố hoặc kiểm tra và bảo trì dự phòng.
Spend by Asset (Chi tiêu theo thiết bị) cho bạn cái nhìn rõ ràng về thiết bị nào đã được sửa chữa nhiều nhất trong thời gian đã chọn.

TRUCONNECT

Chế độ xem này cho phép bạn xem tất cả dữ liệu TRUCONNECT cho một thiết bị cụ thể. Bạn có thể xem các sự cố liên quan đến an toàn như quá nhiệt, quá tải có hại và dừng khẩn cấp; phân tích các cảnh báo quan trọng; các số liệu thống kê hoạt động như biểu đồ tải, theo dõi di chuyển tời, quá tải, dừng khẩn cấp, chu trình làm việc và giờ hoạt động; và dự toán Thời gian làm việc thiết kế (DWP) còn lại của các bộ phận đã chọn như tời và phanh tời. *
*Summary *(Tóm tắt) trình bày các kịch bản về trường hợp xấu nhất từ ​​mỗi khu vực giám sát chính – điều kiện, độ tin cậy, thống kê hoạt động và sản xuất.
 Alerts (Cảnh báo) liên quan đến an toàn quan trọng cho thấy rủi ro an toàn đối với cẩu hoặc hoạt động của cẩu. Các rủi ro về an toàn quan trọng có thể bao gồm dừng khẩn cấp, quá tải và lỗi phanh. Trong phần này, bạn có thể thấy mức cảnh báo trung bình hàng ngày cũng như xu hướng.
Tỷ lệ phần trăm impact of emergency stops on the brake wear (tác động của dừng khẩn cấp đối với hao mòn phanh) cho thấy ảnh hưởng của dừng khẩn cấp/ bất thường đối với tuổi thọ của phanh ngoài các điểm khởi động động cơ tời. Biểu đồ cho thấy số lượng dừng khẩn cấp tích lũy trong mỗi giai đoạn và xu hướng tuổi thọ phanh.
PREVIOUS
NEXT