Konecranes

Công nghiệp nâng

Dẫn đầu toàn cầu trong ngành sản xuất cầu trục với hệ thống dịch vụ lớn nhất thế giới và đa dạng các loại thiết bị nâng.

Thông tin về Konecranes