You are here

Cần trục, Chờ - Tải

cần trục, chờ

tải

Hình 5  Cần trục tường

cần trục, chờ: Được sử dụng khi có yêu cầu, cần trục này không được sử dụng thường xuyên

dịch vụ cần trục, định chuẩn: khi hoạt động ở dưới 85 phần trăm tải theo định mức và không quá mười chu kỳ nâng mỗi giờ (trừ trường hợp cá biệt) liên quan vào dịch vụ cần trục

Người được chỉ định: được chọn hoặc chỉ định bởi người sử dụng lao động (hoặc đại diện của người sử dụng lao động), người này được xem là có thẩm quyền để làm công việc cụ thể

bộ cân bằng: Khi chiều dài hoặc độ căng một sợi dây thừng không đồng đều, thiết bị này sẽ bù vào.

chuyển động của tời: loại chuyển động được sử dụng để hạ hoặc nâng tải.

điểm trôi:trong khi động cơ không có điện, điểm này trên một bộ điều khiển bằng tay hoặc công tắc chuyển động chính sẽ nhả thắng. Lúc đó nhân viên có thể đi lại.

địa điểm loại I: hơi hoặc khí ga dễ cháy có thể có mặt trong không khí với số lượng đủ lớn để tạo ra hỗn hợp dễ cháy hoặc nổ tại các địa điểm này

địa điểm loại II:bụi dễ cháy xuất hiện, khiến cho các khu vực này trở nên nguy hiểm.

địa điểm loại III:các sợi dễ cháy hoặc các vật thể lơ lửng xuất hiện, làm cho các khu vực này trở nên nguy hiểm, mặc dù mật độ các sợi dễ cháy hoặc các vật lơ lửng sẽ không đủ dày trong không khí để tạo ra hỗn hợp dễ cháy

thiết bị giới hạn: thiết bị này được vận hành bởi một số chuyển động hoặc là một phần của tời, cầu, hoặc pa lăng chạy điện để giới hạn chuyển động

cần trục, tường: một cần trục có khung đỡ có thể có một pa lăng và được giữ thẳng bằng các cột của một tòa nhà hoặc một vách tường bên. Đây là loại cần cẩu hoạt động trên một đường chạy được kết nối với các cột hoặc vách tường bên được sử dụng để di chuyển.

móc, được trang bị chốt: móc này có một công cụ cơ học dùng để đóng phần họng mở của móc

dịch vụ cần trục, nặng: khi tình trạng hoạt động bất thường có liên quan đến việc sử dụng cần trục hạng nặng hoặc hạng trung

trống: các dây được cuốn lại, để hạ hoặc nâng một tải, xung quanh bộ phận hình trụ này.

đầu buộc: Kết nối các đầu của cột cầu, bộ phận cấu trúc này sẽ giữ hình dạng vuông của cầu.

bị hở: khi ai đó có thể vô tình tiếp xúc với một vật thể nguy hiểm do thiếu sự cách ly hoặc bảo vệ.

chân giàn cần trục: bộ phận cấu trúc này nâng một đầu buộc hoặc cột cầu từ ngưỡng.

các địa điểm (được xếp loại) nguy hiểm: Một đám cháy, nổ nguy hiểm có thể tồn tại trong các khu vực này. Tùy thuộc vào tính chất của các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc hơi, hoặc sợi dễ cháy hoặc bụi có thể xuất hiện và xác suất mà nồng độ hoặc số lượng có thể cháy hoặc dễ cháy có mặt ở các khu vực này thì sẽ được đưa vào các loại khác nhau (xem Quy tắc Điện Quốc gia, ANSI/NFPA 70)

thiết bị nâng: nam châm, xô gắn vào móc, gầu ngoạm, và các thiết bị bổ sung khác được yêu cầu để dễ xử lý một số tải, đây là những thứ không được luồn vào đai dây tời. Nhân viên phải xem xét trọng lượng của những thiết bị như vậy trong tải theo định mức.

dịch vụ cần trục, hạng nặng: khi vận hành quá 10 chu kỳ nâng mỗi giờ hoặc ở 85 đến 100 phần trăm của tải theo định mức như một thủ tục quy định thường xuyên liên quan đến dịch vụ cần trục

tời: các thiết bị này được sử dụng để hạ hoặc nâng tải.

tải: trọng lượng đặt lên trên móc hoặc tổng khối lượng của nó.