You are here

DẦM, CẦU – ĐƯỜNG DẪN

DẦM, CẦU - Các dầm ngang chính của cần trục, đỡ các pa lăng, được đỡ bởi các xà chạy vuông góc với đường chạy.

DẦM, BỘ TRUYỀN ĐỘNG (DẦM "A"/”G1”) - Dầm cầu là nơi động cơ của cầu và (các) hộp số được gắn vào. Đối với cần trục có một bộ truyền động trên mỗi dầm, thì dầm là nơi các bảng điều khiển và/hoặc buồng lái được gắn vào.

DẦM, BÁNH ĐỆM (DẦM "B”/”G2”) - Dầm cầu không có gắn bộ truyền động cầu, nhưng thường mang các dây dẫn cầu.

DẦM, ĐƯỜNG CHẠY - Một dầm ngang được gắn với các cột xây dựng DẦM, Phụ (DẦM PHỤ)- Một dầm bổ sung, ở dạng thanh đặc hoặc lưới, được bố trí song song với (các) dầm cầu để đỡ lối đi, bảng điều khiển, buồng 'svận hành, v.v ., để giảm lực xoắn mà các tải có thể phải chịu.

TỜI, PHỤ - Một bộ phận tời bổ sung, thường được thiết kế để xử lý các tải nhẹ hơn với tốc độ cao hơn so với tời chính.

TỜI, CHÍNH - Kết cấu tời chính dùng để nâng và hạ tải theo định mức của cần trục.

KHOẢNG TIẾP CẬN MÓC, CUỐI - Khoảng cách ngang tối thiểu, song song với đường chạy, giữa đường tâm của móc và bề mặt của bức tường (hoặc cột) ở cuối tòa nhà.

KHOẢNG TIẾP CẬN MÓC, CẠNH - Khoảng cách ngang tối thiểu, vuông góc với đường chạy, giữa đường tâm của một móc (chính hoặc phụ) và đường tâm của đường ray di chuyển.

INCH (INCHING) - Xem "jog". Thường được sử dụng không chính xác để chỉ "tốc độ bò" (nhìn thấy).

CHẠY (INCH) - Để di chuyển móc, pa lăng, hoặc cầu trong một loạt quãng ngắn, không liên tục, gia tăng bằng hoạt động tạm thời của một bộ điều khiển.

CUỐI BÊN TRÁI - Nói đến các bộ phận hoặc kích thước trên đường tâm của nhịp ở bên trái người quan sát, được thiết lập khi đối diện với mặt dầm truyền động của cần trục.

NÂNG (KHOẢNG CHẠY CỦA MÓC) - Khoảng cách thẳng đứng tối đa mà móc có thể di chuyển, được xác định bởi chiều dài của cáp tời và/hoặc số rãnh trên trống.

CÔNG TẮC GIỚI HẠN - Một thiết bị điện được vận hành bởi chuyển động của cầu, pa lăng, hoặc tời để ngắt mạch, thiết lập một mạch mới, hoặc cung cấp một cảnh báo.

TẢI, CHẾT - (Các) tải trên một phần của cần trục, được cố định kết nối với bộ phận được xem xét.

TẢI, SỐNG - Một tải di chuyển hoặc thay đổi liên quan đến bộ phận được xem xét. Đối với pa lăng, tải sống bao gồm tải theo định mức cộng với trọng lượng của khối. Đối với cầu, tải sống bao gồm tải theo định mức cộng với trọng lượng của pa lăng.

TẢI, THEO ĐỊNH MỨC - Tải thẳng đứng tĩnh tối đa mà một cần trục hoặc một tời được thiết kế.

TẢI NỔI - Một hệ thống điều khiển cho phép hoạt động vô cấp của tời theo hướng nâng hoặc hạ trong phạm vi khoảng 04% tốc độ tối đa theo định mức, cũng như cho phép tải được treo tĩnh trong một thời gian rất ngắn khi nhả (các) thắng giữ.

CÔNG TẮC CHÍNH- Một thiết bị vận hành bằng tay để điều chỉnh hoạt động của các bộ tiếp xúc và/hoặc các thiết bị phụ của một bộ điều khiển điện.

ĐƯỜNG DẪN - Một bộ phận nằm ngang, được gắn dọc theo tay vịn hoặc dầm, đỡ các bộ phận di chuyển mà các cáp dây được treo từ đó. Cáp dây treo có thể được sử dụng để truyền dòng điện từ cầu đến pa lăng hoặc từ cầu đến một đơn vị kiểm soát đối xứng.